روزنه ای برای تنفس!

محسن سراجی

اگر شما هم با من موافق باشید، این روزها حال و هوای فضای فرهنگی کشورمان در حال تغییر است. همین که احساس می‌شود یک روزنه ای در فضای فرهنگی کشور ایجاد شده و فرصت اندکی برای تنفس پیش آمده است، اتفاق خوبیست. هرچند که معتقدم دست اندازها و چالش‌های فرا روی هنرمندان عرصه ادبیات به شدت زیاد است و تلاش برای تسطیح این راه کار بسیار سخت و پیچیده ای است.
بعد از یک دوره سکوت و توقف فعالیت اهالی جایزه ادبی ایران، به پیشنهاد جمعی از دوستان و اساتید حوزه ادبیات کشور بر آن شدیم تا ضمن مطالعه و آسیب شناسی فرایندهای جایزه ادبی ایران در دو دوره گذشته، مقدمات ارائه و انتشار سومین فراخوان جایزه ادبی ایران را بررسی کنیم. ورود به حوزه های جدید دنیای ادبیات مثل کتاب‌های منتشر نشده، مقالات معتبر در حوزه ادبیات، بررسی آثار ترجمه شده، ترانه به طور خاص و همچنین جایزه کتاب منتشر شده در این میان قابل تامل و درنگ خاص می‌باشند. اهمیت پرداختن به ادبیات بومی و فولکلور، آموزش از راه دور به طور ویژه، ایجاد و احیا رسانه ای در سطح وسیع ملی و بین‌المللی نیز به شدت احساس می‌شود.
بدون شک ارائه نظرات سازنده علاقه‌مندان و اهالی جایزه ادبی ایران از طریق پست الکترونیک جایزه ادبی ایران کمک شایسته ای به برگزارکنندگان این جایزه ادبی مستقل و غیر دولتی خواهد کرد. ما را از آن محروم نکنید.


ارسال نظر