مردی که سوار هیچ قطاری نشد !

روایت : سید محمد مرکبیان                       عکس : Ralph Greaf

چمدان را گذاشتم کنار در
و خودم را پیش از تو
سوی پنجره ای دور ترک کردم !
تو چنین اشک می باریدی که انگار
هیچ راهی را بازگشتی نیست ..
با این همه
دختر بازیگوشی در شعرم دیده بود
مردی که به ایستگاه رفت
سوار هیچ قطاری نشدImage


ارسال نظر