جایی در آغوش تو

روایت : سید محمد مرکبیان                عکس : مرتضی خسروی


دارند مرا از زمین می کشند بیرون
از آغوش ِ تو
چیزی بگو
ببین
جز من تویی که مانده ای
بگو
جای تو، من مُرده ام ..
دستم را بگیر
قرارگذاشته بودم
حالا که خانه دارد می ریزد
در آغوش ِ تو فرو بریزم ..

Image


ارسال نظر