آرزوها و گورها

روایت :‌سیدمحمد مرکبیان             عکاس :‌ Vladimir Perfanov 

 

نام اش را نگفت

و من

فراموش کردم

کدام برگه ی تقویم

به تاریخ چشمانش

نوشته شده است

چیزی از نام اش نگفت

و من نخواستم بدانم

کجا می شود

دستانش را

به تب وُ تاب لحظه ی آشنایی

برگرداند

او چیزی نگفت

و من نمی خواهم 

چیزی از نام اش بدانم

چرا که به یقین

انسان

دست آوردِ خویش را

با خود نمی بَرد

اما

انسان های زیادی را می شناسم

که آرزوها با خود

به گور بُرده اند.

 

Image

 


ارسال نظر