سهراب مرد نجیب و محجوبی بود

این گفتگوی کوتاه نگاه مهدی اخوان ثالث است به شعر سهراب و شعر نیمایی که به احترام سالگرد رفتن وی در بخش گفتگو سایت جایزه ادبی ایران بازنشر می شود

س : ممکن است نظرتان را درباره سهراب سپهری بفرمایید؟


ج : از کارهای سهراب سپهری در این "هشت کتاب" چهار پنج شعرش بد نیست. بسیار نازکانه و لطیف است و به نظر من از بسیاری جهات تحت تاثیر شعرهای اخیر فروغ فرخزاد. او در ابتدا همه نو آوری و اسلوب بازی ها را آزمود. این اواخر که راهش را پیدا کرد. ولی سهراب سپهری مرد نجیب و محجوبی بود و نقاش بسیار خوبی.

س : ممکن است که در این مورد توضیح بدهید؟


ج : این چند شعر آخرش که شباهتهایی هم گفتم با کار فروغ دارد ، خوب است. او در این چهار ، پنج شعر اخیرش توانسته است برای خود زبان خاصی پیدا کند . با لطافتی که از عرفان بودایی هند مایه می گیرد و در تصویری که از یک نقاش بر می آید مطالبی را به صورت زیبایی بیان کرده است ، ولی بقیه شعرهایش قابل توجه نیست. به نظر من فقط تجربه ای نا موفق است و اما مرگ زود رس او با توجه به شعرهای اخیرش و مخصوصا" نقاشیش واقعه تاسف انگیزی برای هنر معاصر است . درود خدای بودا و راما بر او.

Image

س: به این ترتیب به نظر شما همین چند شعر ایشان است که جالب است ، ولی بقیه جالب نیست . ممکن است بفرمایید که به چه دلیل چنین عقیده ای دارید؟


ج : به دلیل آنکه این اشعار وزن درستی ندارد - معانی درستی را ابلاغ نمی کند . رنگها خام به نظر می رسد و خوب از عهده کار کلام برنیامده است و نمی تواند با مردم رابطه برقرار کند . مثل گنگ خواب ندیده خیالاتش را من من می کند. فقط این چند شعر اخیرش که می تواند پیامی را به خواننده اش ابلاغ کند. چون یکی از هدفهای شعر ابلاغ پیام است ، بدین معنی که مثلا" من - یا شما چیزی را در دلم ، ذهنم ( با تاثیری و احساس و اندیشه ای ) پیدا کرده ایم و می خواهیم آن را در میان بگذاریم. او در اشعار قبلیش بیهوده به این طرف و آن طرف می گشت و می خواست کاری انجام دهد که دیگران انجام نداده بودند ، ولی همان طور که قبلا" هم گفتم نجیب بود و چون برای کارش اصالتی قائل بود ، دوباره بر سر جای اولش ، سادگی برگشت و کوشید تا در این اشعار آخرینش به مردم نزدیک شود . او جستجوگر سرگردانی بود که نقاشی هایش را به مراتب بهتر از شعرهایش ارایه می داد ، او شاید در جستجوی راهی برای ارتباط با مردم بود و توانست که آن را در این چند شعر آخرینش پیدا کند


ارسال نظر