اخوان در کیهان!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، او در یادداشت کوتاهی که برای این شعر نوشته، آن را به همه رزمندگان اعم از بسیجی، ارتشی، عشایر و سپاه پاسداران تقدیم کرده است.

این شاعر خراسانی که 9 سال بعد با زندگی خداحافظی کرد، در این یادداشت کوتاه به پیروزی‌های اخیر رزمندگان ایران اشاره کرده و نوشته که خوشبختانه ما به زودی بقیه سرزمین‌های اشغالی وطن عزیزمان را از دشمن متجاوز پس خواهیم گرفت.

شعر اخوان ثالث

گرچه می‌بافند بهرِ شیرها زنجیرها

بگسلند آخر همه زنجیرها را شیرها

این دلیرانِ نکو با بد چه جنگی می‌کنند

همچو جنگِ شیرها با تیر و با شمشیرها

تیرهاشان باد یارب، کاری و دشمن‌فکن

سینه‌هاشان ایمن از آسیبِ تیغ و تیرها

چهره‌هاشان پیش از شهادت دیده‌ام، هم بعد از آن

بود خشم‌آلود و آنگه راحت آن تصویرها

این شهیدان نامشان تا جاودان پاینده است

زیرها بس گر زِبَر گردد، زِبَرها زیرها

نامشان چون تاجِ فخری بر سرِ این کشور است

خامه‌ زرّین نویسد این به خطّ میرها

خیره سازد چشم گردون را فروغ فخرشان

می‌گذارد بر زمینِ زنده هم تاثیرها

ای دلیرانِ وطن، با «زنده باد ایران» به پیش!

شورِ ایمانْتان فزونتر باد و زور از شیرها

گرچه من مَزْدُشتِیمَ، امّا به زندان نیز هم

می‌گرفتم وجد و حال از شورِ این تکبیرها

عنترک صدّام را با دار و دسته‌ بُزدلش

بر فرازِ دار رقصانیم، با زنجیرها

روستا و شهر و باغ و خانه ویران می‌کنند

روبهان، وانگه گریزند از نبرد شیرها

سنگدل شیرند و تضعیفِ جوانان کارشان

ریشه‌شان از خاک برکن، یا رب از آن زیرها

خاکِ خود را پس بگیرید، ای دلیرانِ وطن

از جهانخوارانِ غرب و شرق و این اکبیرها

این دغل دو نانِ دشمن را برانید از وطن

با قوی‌تر رزم‌ها و برترین‌ها تدبیرها

ملکِ خوزستان و دیگر جای‌ها گر شد خراب

باز آبادان شود، با بهترین تعمیرها

ای جوانان، فتحِ فرجامین بود آنِ شما

می‌خورم سوگند بر پیغمبران و پیرها

این شهیدان، زخمیان را بیند آیا آسمان؟

کر شود گوشِ زمین از صیحه‌ی آژیرها

غم مخور «امّید» بی‌شک بِگُسلد آخر زهم

گرچه می‌بافند بهرِ شیرها زنجیرها


ارسال نظر