محمود دولت آبادی

بیا وداع کنیم ... بیا وداع کنیم ... اگر بنا باشد کسی از ما بماند ، همان به که تو بمانی ، کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید تا عشق من ...


ارسال نظر