سمفونی مردگان

راحمه یونسی

 

سمفونی مردگان عنوان رمانی است از عباس معروفی که این کتاب یک حـادثه را از منـظر چنـد نـاظر روایـت می کند. نویسنده داستان خانواده ای را که در زمان جنگ جهانی دوم در اردبیل زندگی می کنند را به تصویر کشیده است که این خانواده نمادی از یک جامعه است. جامعه ای که خفقان در آن موج می زند و به ندرت روشنفکری در آن پیدا می شود. به بیانی دیگر سمفونی مردگان داستان زندگی خانواده اورخانی است. پدر این خانواده یک تاجر موفق و سر شناس در کاروانسرای اجیل فروشهاست که با همسر و چهار فرزندش در اردبیل زندگی می کند. یوسف پسر بزرگ خانواده است که از نظر پدر بچه خنگی است پس از آن دو قلوها آیدا و آیدین هستند و در آخر اورهان که بر همه بچه ها همیشه ترجیح داشت. در این داستان آیدین به کتاب و ادبیات و شعر علاقه دارد نماد روشنفکری است و در واقع شخصیت اصلی داستان است و اورهان به دلایل متعددی به او حسادت می کند.

داستان با دیوانگی آیدین شروع می شود ولی با فلاشبک های کاری و به موقع از گذشته ی وی نیز روایت هایی می شود که خواننده پی به لایه های رفتاری او می برد، شخصیتی که دیوانه است و هیچ چیز برای او اهمیت ندارد، اورهان که برادر کوچکتر  است مدام او را تحقیر می کند ابتدا خواننده بی تفاوت از پس مسائل می گذرد این تا زمانی است که در فصل های بعد راوی داستان اورهان است. اما وقتی بار دیگر ایدین راوی می شود کم کم خواننده می رود کنار ایدین می ایستد و با ناراحتی وی ناراحت و با روزهای شادش شاد می شود. تدریجا هر چه خواننده در داستان فرو می رود در می یابد که ایدین چگونه به این نقطه رسیده است و چگونه شد که اورهان عاصی شد و گاه و بی گاه روح و روان آیدین را شکنجه می داد.

 

 تک تک شخصیت ها را نمی خواهم توصیف کنم چرا که جذابیت کتاب در این است که شخصیت ها را قدم به قدم در توالی قصه در یابد و غرق انها شود؛ با همه ی اینها داستان به گونه ای روایت شده که شما خود را در همان زمان و مکان در می یابید و فضای سرد و زمستانی نوشتار به روح خواننده نفوذ می کند.


ارسال نظر