تصاویر :کتاب های جایزه ادبی ایران
 • این روشنای نزدیک ج.1
 • این روشنای نزدیک ج.2
 • این روشنای نزدیک ج.3
 • این روشنای نزدیک ج.4
 • پیاده تا افق
 • راز کوچه های آجری
 • اینجا خبری نیست
 • نیمی از یک خیابان بلند
 • آوازهایی که باد برد
 • کسی انگار دارد می نوازد
 • در باغچه برایت بمب کاشته ام
 • برای امام رضا می نویسم
 • یادداشت های یک افسر وظیفه
 • فصل های زندگی ما
 • در امتداد ترد غزل
 • رویای ماهی قرمز
 • فانوسی پشت پرده های بنفش
 • از گذرگاه خیال تا سرسرای زندگی
 • جمله های تلخ درگوشی
 • چگونه زرافه را توی یخچال بگذاریم؟
 • بردن توله گرگها به مهدکودک
 • پروانه در بایگانی
 • یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها
 • پرنده کوچولو، نه پرنده بود! نه کوچولو!
 • رنگ سیاه شاتوت
 • اگر از فکرت بیرون بیایم پروانه می شوم
 • آوازهای سبلان
 • از گیسوان سپید ساوالان تا دلشوره های غریب آراز
 • حوالی مرزهای جهان
 • خواب قالیچه ها، چپ می زند
 • پرواز مدرنیته
 • داستان هایی از سرزمین اطلسی ها
 • آرزوهای کودکانه
 • برای خداحافظی هیچ وقت دیر نیست
 • برای روزهای مبادا 4
 • برای روزهای مبادا 3
 • برای روزهای مبادا 2